Lär dig om glas

Presentation av glas

Glasets funktion förr


Den ursprungliga funktionen för fönsterglas var att släppa in dagsljus och skapa genomsikt, samtidigt som det gav skydd mot väder och vind.

Glasets funktion idag


"Vanligt" glas heter float.
Glasets grundfunktion är fortfarande densamma, men nu kan vi åstadkomma mycket mera i en och samma kombination. Idag är målsättningen att skapa bästa möjliga inomhusklimat till lägsta möjliga energiförbrukning och miljöpåverkan.
Tack vare avancerad förädlingsteknik har glaset utvecklats till den kanske viktigaste byggkomponenten i det här arbetet. Kraven på glaskonstruktionen är helt olika i en byggnad med värmeöverskott (t ex kontor) jämfört med byggnader med värmeunderskott (t ex bostäder).

Så tillverkas glas


Floatglas tillverkas av sand, soda och kalksten med små tillsatser av dolomit och fältspat. Tillverkningen sker i en kontinuerlig process där det smälta glaset flyter ut på ett bad av smält tenn. Glassmältan formas till ett glasband som kyls ned och skärs upp i lämpliga format.
Floatglaset är transparent, har jämn tjocklek och blanka eldpolerade ytor. Glaset är fritt från distorsion och idealiskt när det krävs klar genomsikt. Det tillverkas i format upp till 3210 x 6000 mm och tjocklekar från 0,4 till 19 mm och ingår i en rad produkter som fönster, möbler, fordon, vitvaror, bildskärmar och annan elektronisk utrustning.

Hur används floatglas? 


Det största användningsområdet är som bygglas i fönster, dörrar, fasader och tak där glastjockleken normalt är mellan 3 och 12 mm. Floatglas är stommen i en lång rad förädlade glasprodukter där egenskaperna anpassats till krav på till exempel bättre U-värde, solskydd, brandskydd, ljudreduktion, ökad säkerhet och skydd mot sak- och personskador, självrengöring samt fasadbeklädnad och dekoration. Floatglas kan beläggas, härdas, lamineras, böjas, blästras, screentryckas, dekormålas och försilvras (speglar).

Bilglas


Alla skador på bilglas som ger reflex- och ljusbrytning är farliga ur trafiksäkerhetssynpunkt:
10 mm skada på din vindruta = skymd sikt på ett barn ca 40 m framför bilen.
Slitage och skador är särskilt märkbart vid mörkerkörning, då du behöver bästa möjliga siktförhållande.
Vindrutan är idag en del av bilens bärande konstruktion.
Vi kan hjälpa dig med stenskottslagning och byte av bil-, buss och lastbilsrutor så som vindrutor, sidorutor, bakrutor. Vi har även en lånebil om du behöver. Vi är auktoriserade av Glasbranschföreningen och samarbetar med flera försäkringsbolag.

Energiglas


Energiglas är ett typ av glas som är belagt med en speciell beläggning som både släpper igenom kortvågig solenergi och reflekterar långvågig rumsvärme. Energisparglas minskar värmeförluster, förhindrar kallras och förbättrar komforten.
Varför byta till energiglas? Energiglas förbättrar inomhusklimatet genom att minska kallras och strålningsdrag. Dessutom reduceras behovet av uppvärmning och bidrar både till en bättre miljö på vårt klot och till lägre energiräkningar för fastighetsägaren.
Att byta till energiglas. Man kan antingen byta det ena glaset i en båge till energiglas eller till en isolerkasett med energiglas och argon.
För mer information om fönsterrenovering med eneriglas, läs detta hos energimyndigheten.

Isolerglas


Isolerglas är beteckningen för 2- eller 3-glaskonstruktioner som lagts samman med distansprofil och gas mellan glasen. Ett isolerglas består av två, tre eller fyra rutor sammanfogade med en mellanliggande distansprofil. Det finns många kombinationer av isolerglas. Valet av glas i isolerrutans konstruktion styrs av vilket, eller vilka krav man har beroende på om isolerglaset ska ge energibesparing, bullerskydd, säkerhet, solskydd, brandskydd, personskydd, insyns-skydd, mm.

Hur fungerar värmeisoleringen i isolerglas?


Glas är inget värmeisolerande material. För att klara byggreglernas krav på god värmeisolering tillverkas idag isolerglas av isolerande skikt med lågemitterande glasskivor. Man kan förbättra värmeisoleringen genom att fylla luftspalten mellan glasen i isolerrutan med ädelgas, vanligast argon och krypton. Argon är billigast att framställa och används därför mest. Den glasade konstruktionens värmeisolerande förmåga (U-värdet) påverkas av både glaset, ramen och distansprofilen. Det U-värde som redovisas för glaset är ett mittpunktsvärde. Ramen kan vara av trä, plast eller metall. U-värdet varierar kraftigt för dessa material och det avgörande är hur effektivt köldbryggan bryts. Distansprofilerna i isolerglas har traditionellt utgjort en köldbrygga när de tillverkats av aluminium eller förzinkat stål. Dessa material har sämre isolerande egenskaper än isolerrutan vilket påverkar glaset ca 60 mm närmast glaskanten. Idag tillverkas även isolerrutor med så kallad varm kant, där distansprofilen består av ren butyl. Detta förbättrar hela glasytans U-värde, vilket bidrar till ökad komfort och effektivare energihushållning.

Att byta till isolerglas


Det finns flera alternativ här, nämligen:
Att fräsa ur bågen och sätta i ett isolerglas, oftast ett dubbelglas. Undantagsvis kan man även sätta in ett isolerglas med tre glas i den ena bågen, men oftast får det inte plats och blir för tungt för bågen.
Att man tar bort båda glasen i bågen, skruvar ihop bågen och monterar i ett isolerglas med tre glas.
Om man inte har behov av att öppna fönstren kan man ta bort hela bågen och sätta glaset direkt i karmen och spika fast glaset med en glaslist.
Flertalet av våra isolerglas är idag multifunktionella, dvs ett flertal olika egenskaper kan kombineras i samma isolerglas.

Vad är U-värden?


U-värdet talar om hur snabbt värmen läcker ut genom glaset. Ett bra glas har ett lågt u-värde!
​​​​​​​

U-värde på ett isolerglas: 

2 glas 12mm distans                                           2,9
2 glas med energi och argon 12mm distans   1,3
2 glas med energi och argon 15mm distans   1,1
3 glas 12mm distans                                           1,9
3 glas med energi och argon 12mm distans   1,0
3 glas med energi och argon 15mm distans   0,9

Ljudreducerande glas


Det finns flera sätt att konstruera ett bra ljuddämpande glas, t ex:
  • Ökad tjocklek
  • Laminering
  • Flerglaskonstruktioner
  • Asymmetrisk uppbyggnad
Vanligast idag är att använda ett laminerat glas med en speciellt ljuddämpande folie i isolerglaset.
Vilket ljud ska dämpas? Vårt sortiment omfattar ett stort antal ljudreducerande glas och det är viktigt att veta vilken typ av ljud som ska utestängas. En dörr till ett konferensrum ska hindra att samtalen kan höras ut men också dämpa störande ljud från korridoren. Stora dörrspringor och nyckelhål försämrar ljudreduktionen rejält och som projektör bör man ställa krav på konstruktionens totala ljudreducerande förmåga. De dämpningsvärden vi anger gäller endast glasen och förutsätter korrekt montering. Vi hjälper dig gärna hela vägen.

Brandglas


I dag kan vi leverera glas som motstår en explosionsartad brand i mer än två timmar. Glaset är helt klart och innehåller inget trådnät.
Glasen som klarar 30 minuters brand är bara 16 mm tjocka (60 minuter 24 mm) och uppfyller kraven på maximal värmestegring på glasytan efter 30 minuter samt en värme på 140 grader i snitt eller 180 grader på enstaka punkt. Detta även om temperaturen 16 mm därifrån är över 800 grader.
 Det finns fyra typer av brandskyddsglas. Samtliga brandskyddsglas från vår leverantör är CE-märkta.
 För mer information om brandglas, läs denna PDF-fil hos Emmaboda Glas.

Skydds- och Säkerhetsglas


Härdat glas används vid krav på personsäkerhet eller styrka. Det kan användas för allt från fasader, tak, fönster, dörrar, mellanväggar och duschglas till bordsskivor, hyllplan, ugnsglas och ramfria skåpsluckor.
Fördelar med härdat glas:
  • 5 gånger starkare än vanligt glas
  • Granulerar och minimerar därmed risken för skärsår.
  • Uppfyller kraven för högsta personsäkerhetsklass 1(C)1.
Härdat glas är ett termiskt härdat glas, som värmts upp till cirka 650 grader och därefter hastigt kylts ner. Glaset blir på detta sätt mer än 5 gånger starkare än vanligt glas. Härdningen påverkar också glasets brottmönster. När härdat glas brister, splittras det i små, ofarliga bitar som minimerar risken för allvarliga skärsår. Normalt stämplas alla härdade glas eftersom det inte syns på glaset att det är härdat. För att undvika personskador används säkerhetsglas i mellanväggar, dörrar och lågt sittande fönster.
Det finns två typer av härdat glas:
Termiskt härdat glas = starkt men granulerar.
Laminerat glas = sitter kvar i ramen utan att bilda farliga skärvor, dock är det svagare än termiskt härdat glas.
Om risk för nedstörtning föreligger, ska ett laminerat glas väljas. Enligt BBR föreligger risk för nedstörtning redan vid 2,0 m nivåskillnad. Det finns även en serie isolerglas som uppfyller krav enligt respektive skyddsklass mot inbrott, beskjutning, explosion, strålning etc. Dessutom finns ett härdat glas med screentryckt larmkrets.